Byte av FFC och FPC-anslutningar

"Tristar", U2, A1610A1, iPhone 5S

Ibland händer det att vi får in telefoner från andra reparatörer eller servicecenter där man av misstag har råkat skada någon av telefonens anslutningar eller kontakter. Som allt i en modern smartphone är kontakterna ofta små i sin storlek och känsliga för våld.

Den vanligaste kontakten på telefoner är FPC (Flexible Printec Circuit). Dessa är relativt känsliga för yttre våld och ansluter komponenter så som displayer och kameror till telefonens logikkort (moderkort).

Kontakterna har vanligtvis ett stort antal kontaktstift (upp mot 40 – 50) och mikrolöds.

Byte av FPC-anslutningar ligger vanligtvis mellan 299:- till 799:- beroende på hur komplext lödarbetet är och anslutningens tillgänglighet.