Garanti och inlämningsvillkor

 

Vid inlämnade för service hos Appfix Sverige AB gäller följande:

Service hos Appfix Sverige AB (härefter förkortat ”Appfix”) är en tjänst, där ångerrätten bortfaller, när det aktivt tas ett beslut om service dvs. i det ögonblick att Appfix mottager enheten för service/reparation.

I förbindelse med angivande av mobiltelefonnummer accepterar du samtidigt att Appfix är berättigade att sända status och kostnadsförslag per sms.

Leveranstidpunkten är beroende av omständigheterna kring den enskilde serviceordern, för riktlinjer se gärna uppskattad tidsåtgång under tjänster på webbsidan.

Appfix kan inte hållas ansvarig för eventuell förlorad data i mobiltelefonen. Ta gärna en back-up av telefonens minne för att undvika förlorad data. Utöver detta kan Appfix inte ta ansvar för eftermonterade tillbehör såsom t.ex. skyddfilm till display och liknande i förbindelse med en reparation eller swap av en mobiltelefon.

Appfix förvarar reparationsenheten i 3 månader och förbehåller sig rätten att sälja eller skrota den inskickade enheten efter 3 månader enligt lagen om rätt för näringsidkare att sälja gods som ej avhämtats.

Garantiärenden hos Appfix Sverige AB:

Vid garantiärenden gäller produktens garantivillkor enligt tillverkaren. Dessa gäller ej vid fel på grund av åverkan, fuktskador och överspäning orsakad av åska/blixt.

Vid inget fel konstaterat, handhavandefel, fukt-, bryt- eller andra fysiska skador samt vid avvisning av lämnat kostnadsförslag faktureras en undersökningsavgift på SEK 199:- inklusive moms.

Om reparationen ska utföras inom garanti ska originalkvitto bifogas med utrustningen.

Rev. 4. Uppdaterat 2014-10-04.