Turtle ?

"Tristar", U2, A1610A1, iPhone 5S

U10, eller ”Turtle” är en liten komponent med 25 paddar (lödpunkter) som sitter på hemknappen till iPhone 7. Den lite större komponenten ovan.

Har man en iPhone 7 eller 7 Plus där hemknappen plötsligt slutat att fungera men där knappen och Touch ID fortfarande fungerar bra är det troligtvis denna som har gett upp! I vissa fall kan den även göra hemknappen ”överkänslig” så att telefonen vibrerar eller klickar flera gånger när man bara klickar ned knappen en enstaka gång.

Misstänker du att du råkat ut för detta, slå oss gärna en signal på 033 – 340 30 30 eller skicka ett mail. Felsökning och analys är alltid kostnadsfri!