Turtle ?

"Tristar", U2, A1610A1, iPhone 5S

U10, eller ”Turtle” är en liten komponent med 25 paddar (lödpunkter) som sitter på hemknappen till iPhone 7 och 8. 

Har man en iPhone 7 / 8 eller 7 / 8 Plus där hemknappen plötsligt slutat att fungera men där Touch ID fortfarande fungerar bra är det troligtvis denna som har gett upp! I vissa fall kan den även göra hemknappen ”överkänslig” så att telefonen vibrerar eller klickar flera gånger när man bara klickar ned knappen en enstaka gång.

Andra klassiska fel när hemknappen slutat att fungera är skador på flexkabeln och dess ledarbanor. Dessa uppkommer ofta vid mekanisk skada av att knappen vickat och vridits under användning. En skadad flexkabel till hemknappen går oftast även den att åtgärda. Även om kabeln är helt av har vi specialutrustning för att kunna skarva ihop den igen.

Misstänker du att du råkat ut för detta eller har en hemknapp som på andra sätt slutat att fungera, slå oss gärna en signal på 033 – 340 30 30 eller skicka ett mail. Felsökning och analys är alltid kostnadsfri!